BCC 2006
BCC 2004 Tytan 2006 Tytan 2007
 
Aktualności z budowy
Budowa układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków Czajka- ETAP II

zobacz: całą galerię zdjęć
 

Informacje

P.R.G. „Metro” należy do Grupy LINTER Group

 
Aktualności firmowe

7 maja 2013

PRG Metro w grupie holdingowej LINTER Group

   W związku z zawarciem umowy sprzedaży udziałów pomiedzy dotychczasowym właścicielem a spółką LINTER S.A. PRG Metro oficjalnie stało się częścią grupy holdingowej LINTER Group. Inwestor nabył 5.597 udziałów stanowiących 99,45% udziałów w kapitale zakładowym PRG Metro.
Pozyskanie strategicznego inwestora branżowego przynosi firmie nowe perspektywy i daje nadzieję na możliwość pełnego wykorzystania jej cenionych kompetencji.
zobacz: pozostałe aktualności